Bent Sonne
Pensioneret grafiker

Interesserer sig især for:
> Menneskeværdig ældrepleje
> For en menneskelig
   flygtningepolitik
> For et bredt kulturelt udbud i
   Fredensborg Kommune 
> Nej til parallelsamfund,
> Tryghed for alle