Bestyrelsesmedlemmer i SF Fredensborg og Hørsholm, som valgt 25. februar 2018

Fra Fredensborg Kommune

Formand
Ole Bergmann
Fredensborg
29 88 02 71
olebergmann@hotmail.com

Byrådsmedlem i Fredensborg Kommune
Hanne Berg
habe@fredensborg.dk
Kasserer  
Torben Forskov
23 42 67 38
torben.forskov@gmail.com


Ulla Frøsig
Annette Hansen-Jacobsen
31 37 70 32
3310ahj@gmail.com


Fra Hørsholm Kommune

Benno Arendt

Suppleanter
Lis Grete Møller
Fredensborg
Berit Holtegaard
Humlebæk